Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie křížení silnice II/150 s rychlostní silnicí R46 na území Prostějova a Posouzení polohy koridoru přeložky silnice II/150 v území kolem Prostějova
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):327
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
* identifikační číslo :18824463
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. CIZNEROVÁ VANDA, BRNO - ST. LÍSKOVEC
číslo autorizace : 1013

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 15.10.2011  
Možnost využití schválení 29.5.2013 schválení možnosti využití jako ÚPP - § 30 odst. 4 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Záznam proveden dne:29.5.2013 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.