Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie Cílové charakteristiky krajny MSK
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):329
Pořizovatel:KÚ Moravskoslezského kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, Praha 7
* identifikační číslo :26483734
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. VOREL IVAN, PRAHA 5
číslo autorizace : 875

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 23.4.2012  
Možnost využití schválení 25.6.2013  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Záznam proveden dne:25.6.2013 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.