Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Analýza koncepcí a nástrojů územního plánování v území Památkové rezervace Kuks s přilehlým komplexm bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě a Národní kulturní památky Betlém v Novém lese u Kuksu a jejich nejbližšího okolí
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):339
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100, Praha 8
* identifikační číslo :45797170
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. ŠINDLEROVÁ VERONIKA, MOST
číslo autorizace : 4019

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 2.7.2012 Uzavření smlouvy o dílo 
Možnost využití schválení 1.10.2013 Podkladem pro A č. 1 ZÚR KHK 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Záznam proveden dne:15.10.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.