Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):365
Pořizovatel:MMR 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Ing. arch. Petr Vávra - Studio KAPA, Na Petynce 173/88, Praha 6
* identifikační číslo :16898401
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. VÁVRA PETR, PRAHA 6
číslo autorizace : 1189

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 11.9.2013  
Možnost využití schválení 19.12.2013  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 50000 
Záznam proveden dne:3.1.2014 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Zdenka Hladišová 
Telefon:542423140 
Email:hladisova@uur.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.