Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Návrh a posouzení umístění koridoru silnice propojující městys Častolovice resp. město Kostelec nad Orlicí s městem Rychnov nad Kněžnou včetně posouzení umístění koridoru silnice II/318 dle ZÚR KHK
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):369
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100, Praha 8
* identifikační číslo :45797170
* projektant:jméno a příjmení : Ing. STARÝ VÁCLAV, OSTOPOVICE
číslo autorizace : 1004756

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 25.7.2013 Uzavření smlouvy o dílo 
Možnost využití schválení 25.3.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 3.10.2018 Účinnost A č. 1 ZÚR KHK 

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Záznam proveden dne:15.10.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.