Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):371
Pořizovatel:KÚ Libereckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :SAUL, s.r.o., U Domoviny 491/1, Liberec
* identifikační číslo :43224229
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. PLAŠIL JIŘÍ, LIBEREC
číslo autorizace : 1603

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 25.2.2014 usnesení ZK č. 46/ZK/2014 
Zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:25.2.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Tomáš Vaško 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.