Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):394
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4, Praha
* identifikační číslo :47116901
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. HLAVÁČEK PETR, PRAHA 1
číslo autorizace : 2756

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 26.3.2014 Uzavření smlouvy o dílo 
Možnost využití schválení 27.8.2014 Podkladem pro A č. 1 ZÚR KHK 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 3.10.2018 Účinnost A č. 1 ZÚR KHK 

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 50000 
Záznam proveden dne:10.10.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.