Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie Sídelní struktura Moravskoslezského kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):406
Pořizovatel:KÚ Moravskoslezského kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 2, Brno
* identifikační číslo :25585991
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. HADLAČ MICHAL, BRNO
číslo autorizace : 3497

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 4.9.2014  
Možnost využití schválení 13.2.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Záznam proveden dne:23.2.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.