Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):412
Pořizovatel:KÚ Středočeského kraje 
Schvalující orgán:Zastupitelstvo Středočeského kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :
* identifikační číslo :
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. POLÁČKOVÁ VLASTA, PRAHA 6
číslo autorizace : 841

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 9.12.2013 žádost oprávněného investora (ŘSD), usn.č.77-9/2013/ZK ze dne 9.12.201 
Zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace nabytí účinnosti 26.8.2015  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:29.1.2020 
Zaznamenal(a):Lenka Vyšatová 
Telefon:257280700 
Email:vysatoval@kr-s.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.