Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):447
Pořizovatel:KÚ Libereckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100, Praha 8
* identifikační číslo :45797170
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. ŠINDLEROVÁ VERONIKA, MOST
číslo autorizace : 4019

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 25.4.2014  
Možnost využití schválení 9.3.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Záznam proveden dne:11.3.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Tomáš Vaško 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.