Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):469
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Schvalující orgán:Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Praha
* identifikační číslo :45797170
* projektant:jméno a příjmení : RNDr. SVOBODA MILAN, PLZEŇ
číslo autorizace : 2463

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 6.2.2017 usn. ZK/3/131/2017 
Zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace nabytí účinnosti 12.7.2019  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:16.7.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.