Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie Vyhodnocení umístění velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):470
Pořizovatel:KÚ Moravskoslezského kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Löw & spol., s.r.o., Vranovská 767/102, Brno
* identifikační číslo :46990798
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. LÖW JIŘÍ, BRNO
číslo autorizace : 36

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 21.9.2016  
Možnost využití schválení 6.2.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Záznam proveden dne:13.2.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.