Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):478
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Schvalující orgán:Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, Brno
* identifikační číslo :47912481
* projektant:jméno a příjmení : Ing. KYNČL JAKUB, BRNO
číslo autorizace : 2672

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 19.9.2014 Usnesení č. UZ/12/44/2014 
Zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace nabytí účinnosti 19.5.2017 Usnesení č. UZ/4/41/2017 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:23.5.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.