Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Prověření územních podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na území Královéhradeckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):489
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Amec Foster Wheeler, s.r.o., Křenová 184/58, Brno
* identifikační číslo :26211564
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. ŠEMORA PAVEL, PODIVÍN
číslo autorizace : 3495

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 12.12.2016 Podpis smlouvy o dílo 
Možnost využití schválení 8.11.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 1.9.2021  

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 50000 
Záznam proveden dne:14.9.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.