Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie Vedení silnice I/56 v úseku Opava - Ostrava v aktualizovaných parametrech 2016
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):492
Pořizovatel:KÚ Moravskoslezského kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :SHB, a. s., Masná 1493/5, Ostrava
* identifikační číslo :25324365
* projektant:jméno a příjmení : Ing. Řehulka Hubert,
číslo autorizace :

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 13.2.2017  
Možnost využití schválení 27.11.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Záznam proveden dne:11.12.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.