Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie Brdy
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):493
Pořizovatel:MMR 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář, Lukavská 806, Žamberk
* identifikační číslo :73580872
* projektant:jméno a příjmení : Ing. ŽALUDA EDUARD, PRAHA 1
číslo autorizace : 4077

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 18.5.2016  
Možnost využití schválení 11.12.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 50000 
Záznam proveden dne:13.12.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D. 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.