Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):500
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Schvalující orgán:Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
* identifikační číslo :18824463
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. CIZNEROVÁ VANDA, BRNO - ST. LÍSKOVEC
číslo autorizace : 1013

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání nebo zpráva o uplatňování zásad schválení 23.4.2018 UZ/10/42/2018 
Zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace nabytí účinnosti 19.3.2019 UZ/14/43/2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:4.4.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.