Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie Vedení silnice I/57 Kunín - Šenov - Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):541
Pořizovatel:KÚ Moravskoslezského kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :SHB, a. s., Masná 1493/5, Ostrava
* identifikační číslo osoby:25324365
* projektant:jméno a příjmení :
číslo autorizace :

 

( ) územní studie je pořízena na základě požadavku územního plánu ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 30.7.2018  
Možnost využití schválení 18.7.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu a koridorů:1 : 10000 
Záznam proveden dne:12.8.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.