Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):551
Pořizovatel:KÚ Středočeského kraje 
Schvalující orgán:Zastupitelstvo Středočeského kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :
* identifikační číslo osoby:
* projektant:jméno a příjmení :
číslo autorizace :

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání nebo zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje nebo rozhodnutí o obsahu aktualizace schválení 29.4.2019 Usnesení č. 105-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 
Zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje x) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu a koridorů:1 : 0 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:29.1.2020 
Zaznamenal(a):Lenka Vyšatová 
Telefon:257280700 
Email:vysatoval@kr-s.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.