Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie Specifické oblasti Broumovsko
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):610
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :šindlerová : felcman, Jaroslava Haška 1051/5, Most
* identifikační číslo osoby:71843647
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. ŠINDLEROVÁ VERONIKA, MOST
číslo autorizace : 4019

 

( ) územní studie je pořízena na základě požadavku územního plánu ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 20.3.2019 Uzavření smlouvy o dílo 
Možnost využití schválení 1.12.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu a koridorů:1 : 0 
Záznam proveden dne:1.12.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.