Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:ZÚR MSK - aktualizace č. 5
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):638
Pořizovatel:KÚ Moravskoslezského kraje 
Schvalující orgán:Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Na Máchovně 1610, Beroun
* identifikační číslo osoby:8438391
* projektant:jméno a příjmení : RNDr. SVOBODA MILAN, PLZEŇ
číslo autorizace : 2463

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání nebo zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje nebo rozhodnutí o obsahu aktualizace schválení 17.12.2020 Usnesení č. 2/126 
Zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace nabytí účinnosti 31.7.2021 vydáno dne 17.6.2021 usnes. č. 4/375 
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje x) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu a koridorů:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:6.9.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.