Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

Název:Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):641
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Schvalující orgán:Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :
* identifikační číslo osoby:
* projektant:jméno a příjmení :
číslo autorizace :

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání nebo zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje nebo rozhodnutí o obsahu aktualizace schválení 13.9.2021 Zpráva o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (02/2018 - 04/2021) 
Zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje x) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu a koridorů:1 : 100000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:14.9.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.