Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Václavov u Bruntálu
Řešené území:k.ú. Dolní Václavov, Horní Václavov

 

Číslo (kód) ÚPD 1):10379327
Pořizovatel:Okresní úřad Bruntál 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Ludmila Konečná - Urbanistická společnost, 28. října /119, Ostrava
• identifikační číslo:>41393163
• projektant 2):Ing. arch. KONEČNÁ LUDMILA, P. TRNÁVKA,1549

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 31.7.1995  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 18.3.1996  
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.4.1996  
schválení 17.6.1996  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 20.1.1997  
zahájení projednání 30.1.1997  
Souborné stanovisko 3)schválení 10.12.1997  
Návrh ÚPD odevzdání 25.11.2003  
zahájení projednání 7.6.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 20.11.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)13.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 29.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:2.5.2007 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.