Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Hoštka
Řešené území:k.ú. Hoštka, Kochovice, Malešov u Hoštky, Velešice u Hoštky

 

Číslo (kód) ÚPD 1):10425968
Pořizovatel:Městský úřad Hoštka 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. Stanislav Zeman - AUA - agrourbanistický ateliér, Šumberova 333/8, Praha 6
• identifikační číslo:>14938634
• projektant 2):Ing. ZEMAN STANISLAV, PRAHA 6,2220

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.4.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 28.5.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 11.12.2003  
schválení 17.5.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.7.2004  
zahájení projednání 15.7.2004  
Souborné stanovisko 3)schválení 17.1.2005  
Návrh ÚPD odevzdání 1.4.2005  
zahájení projednání 19.4.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)19.9.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 7.10.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:1.12.2005 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Volejníková 
Telefon:475657513 
Email:volejnikova.j@kr-ustecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.