Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán zóny Špindlerův Mlýn - Svatý Petr
Řešené území:k.ú. Špindlerův Mlýn

 

Číslo (kód) ÚPD 1):13805354
Pořizovatel:Městský úřad Špindlerův Mlýn 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :SAUL, s.r.o., U Domoviny 491/1, Liberec
• identifikační číslo:>43224229
• projektant 2):Ing. arch. HRON VLADISLAV, LIBEREC,1598

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 13.7.1999 ZM č.7.1999 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 21.9.1999  
schválení 15.5.2001 Usnesení ZM č. 61/7-01 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 25.4.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:1.7.2002 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Nováková,(0439) 859229 - kl.229, email:Jana.Novakova@oku-tu.cz 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.