Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Samšín
Řešené území:k.ú. Přáslavice, Samšín

 

Číslo (kód) ÚPD 1):14626712
Pořizovatel:Obecní úřad Samšín 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Milič Maryška , Letohradská 369/3, Praha 7
• identifikační číslo:>16125703
• projektant 2):Ing. arch. MARYŠKA MILIČ, PRAHA 7,401

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 10.10.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 15.12.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 14.4.2004  
schválení 21.9.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 10.11.2004  
zahájení projednání 20.4.2006  
Souborné stanovisko 3)schválení 15.8.2006  
Návrh ÚPD odevzdání 15.9.2006  
zahájení projednání 2.10.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 13.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)28.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 28.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):po 4 letech, první akt. 2008 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:13.3.2007 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.