Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Vitiněves
Řešené území:k.ú. Vitiněves

 

Číslo (kód) ÚPD 1):19118899
Pořizovatel:Obecní úřad Vitiněves 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :C.H.S. Praha, spol. s r.o., U Smaltovny 245/16, Praha 7
• identifikační číslo:>44850964
• projektant 2):Ing. arch. SIXTA JAROSLAV, PRAHA 6,876

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.7.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 30.8.2001  
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 5.3.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)28.10.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:12.2.2002 
Zaznamenal(a):Žďárská, DiS.,(0433) 580251 - kl., email: 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.