Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Otinoves
Řešené území:k.ú. Otinoves

 

Číslo (kód) ÚPD 1):1913090
Pořizovatel:Obecní úřad Otinoves 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:>11569735
• projektant 2):Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC,1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 12.8.2003 usn.č. 2/2003 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 30.9.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 3.11.2003  
schválení 26.2.2004 usn. č. 1/2004 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.4.2004  
zahájení projednání 21.4.2004  
Souborné stanovisko 3)schválení 14.9.2004 usn. č. 2/2004 
Návrh ÚPD odevzdání 1.11.2004  
zahájení projednání 14.12.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 11.5.2005 KUOK/13981/05/OSR/223 
schválení návrhu ÚPD 4)19.5.2005 usn. č. 2/2005 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 2.6.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:15.12.2005 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.