Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Ivaň
Řešené území:k.ú. Ivaň na Hané

 

Číslo (kód) ÚPD 1):19462222
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858/, Zlín
• identifikační číslo:>14639351
• projektant 2):Ing. arch. DUJKA VLADIMÍR, ZLÍN,548

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 25.8.2004  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 16.5.2005  
schválení 15.9.2005 Usnesení č. 3/2005 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.3.2006  
zahájení projednání 11.4.2006  
Souborné stanovisko 3)schválení 27.9.2006 Usnesení č. 3/2006 
Návrh ÚPD odevzdání 1.10.2006  
zahájení projednání 30.10.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 19.12.2006 KUOK/125023-2/223 
schválení návrhu ÚPD 4)21.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:21.11.2007 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.