Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Buzice
Řešené území:k.ú. Buzice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):23537378
Pořizovatel:Obecní úřad Buzice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Václav Štěpán - Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 309/12, České Budějovice
• identifikační číslo:>10276661
• projektant 2):Ing. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE,1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.7.1999 V důsledku chybného projednání dopracování podle ž.č. 83/98 Sb. 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 2.1.2000  
zahájení projednání 15.2.2001  
Souborné stanovisko 3)schválení 2.10.2001  
Návrh ÚPD odevzdání 2.10.2001  
zahájení projednání 4.10.2001  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 20.2.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)22.2.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 11.3.2002  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:28.11.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.