Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Bezdružice
Řešené území:k.ú. Bezdružice, Kohoutov u Bezdružic, Křivce, Polžice u Bezdružic, Řešín, Zhořec u Bezdružic

 

Číslo (kód) ÚPD 1):24673468
Pořizovatel:Městský úřad Bezdružice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Petr Frei - PROJEKT (FREIPROJEKT), Keřová 854/7, Plzeň
• identifikační číslo:>12459593
• projektant 2):Ing. arch. FREI PETR, PLZEŇ,2743

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.10.1998  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.11.1998  
Zadání ÚPD zahájení projednání 8.6.1999  
schválení 25.8.1999  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.12.2000  
zahájení projednání 27.12.2000  
Souborné stanovisko 3)schválení 6.6.2001  
Návrh ÚPD odevzdání 17.12.2001  
zahájení projednání 2.1.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 16.12.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)22.1.2003  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 29.3.2003  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:26.6.2008 
Zaznamenal(a):Michal Souček 
Telefon:377195264 
Email:michal.soucek@plzensky-kraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.