Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Domanín
Řešené území:k.ú. Domanín u Třeboně

 

Číslo (kód) ÚPD 1):27281793
Pořizovatel:Okresní úřad Jindřichův Hradec 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo:>15772608
• projektant 2):Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE,1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 8.7.1996  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 18.10.1999  
schválení 15.8.2000  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 22.12.2000 1.10.1996 odevzdán koncept bez lokality Vrchy 
zahájení projednání 26.4.2001 5.6.2001 veřejné projednání koceptu 
Souborné stanovisko 3)schválení 22.10.2002  
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 13.10.2003  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 8.12.2006 KUJCK32272/2006OUPI/2 
schválení návrhu ÚPD 4)27.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 11.1.2007  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:23.1.2009 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.