Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Urbanice
Řešené území:k.ú. Urbanice u Praskačky

 

Číslo (kód) ÚPD 1):27427309
Pořizovatel:Obecní úřad Urbanice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Robert Chládek, Písečná 766/5, Hradec Králové
• identifikační číslo:>16280733
• projektant 2):Ing. arch. CHLÁDEK ROBERT, HRADEC KRÁLOVÉ,2802

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 5.4.2001  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 19.8.2001  
Zadání ÚPD zahájení projednání 17.4.2002  
schválení 17.10.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 2.5.2003  
zahájení projednání 7.5.2003  
Souborné stanovisko 3)schválení 16.12.2004  
Návrh ÚPD odevzdání 7.6.2005  
zahájení projednání 13.6.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 12.12.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)15.12.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 31.12.2005  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:9.2.2006 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.