Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán města Žacléř
Řešené území:k.ú. Bobr, Černá Voda u Žacléře, Prkenný Důl, Rýchory, Vernířovice, Žacléř

 

Číslo (kód) ÚPD 1):30123537
Pořizovatel:Městský úřad Žacléř 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. Zdeněk Fibikar - DRUPOS Trutnov (projekční kancelář), Horní promenáda 150/, Trutnov
• identifikační číslo:>13531212
• projektant 2):Ing. arch. ŽATECKÝ ROMAN, ŽACLÉŘ,2818

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 17.6.1999 Usnesení zastupitelstav č. 57/5-ZM-99 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 4.7.2000  
schválení 7.12.2000 Usnesení zastupitelstva č. 175/12-ZM-2000 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 4.6.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení 27.2.2003 Usnesení zastupitelstva č. 17/3-ZM-2003 
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 26.6.2003  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)24.6.2004 Usnesení zastupitelstva č. 209/11-ZM 2004 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:23.6.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.