Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Halámky
Řešené území:k.ú. Halámky

 

Číslo (kód) ÚPD 1):30156672
Pořizovatel:Městský úřad Třeboň 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Jaroslav Daněk - Projektový ateliér AD, Husova tř. 1821/4, České Budějovice
• identifikační číslo:>10269894
• projektant 2):Ing. arch. DANĚK JAROSLAV, HLUBOKÁ N/VLT.,279

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 14.5.1998  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.2.1999  
Zadání ÚPD zahájení projednání 31.12.2000  
schválení 25.10.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  § 21, odst 6 SZ - předcházela US 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení 25.10.2002  
Návrh ÚPD odevzdání 15.6.2004  
zahájení projednání 15.7.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 30.11.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)8.12.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 26.12.2004  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:6.11.2006 
Zaznamenal(a):Jiří Košan 
Telefon:386720205 
Email:kosan@kraj-jihocesky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.