Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Sousedovice
Řešené území:k.ú. Smiradice, Sousedovice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):3164310
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :A+U DESIGN, spol. s r.o., Fráni Šrámka 1324/24, České Budějovice
• identifikační číslo:>49022571
• projektant 2):Ing. arch. FUČÍK VLADIMÍR, RUDOLFOV(Č. BUDĚJOVICE),2491

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení  předcházela US 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 4.11.2002  
zahájení projednání 15.11.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení 21.5.2003  
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 23.6.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 14.12.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)7.2.2005 č. usnesení 01/2005 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 5.3.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5):4 roky 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.