Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Chvaletice - Areál technických služeb
Řešené území:k.ú. Telčice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):32326907
Pořizovatel:Městský úřad Chvaletice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:>42937680
• projektant 2):Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ,966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 14.7.2003 usnesení č. 24/2003 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 3.11.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 29.10.2003 projednání 4.12.2003, vystaveno od 4.11. do 4.12.2003 
schválení 16.2.2004 stanovisko NOÚP 5.2.2004, usnesení č. 06/2004 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 14.6.2004  
zahájení projednání 15.6.2004 projednání 20.7.04, vystaveno od 21.6. do 20.7.04 
Souborné stanovisko 3)schválení 6.12.2004 usnesení č. 33/2004/B14, vyjádření NOÚP 29.9.2004 
Návrh ÚPD odevzdání 4.11.2005  
zahájení projednání 14.11.2005 projednání 15. 12. 2005, vystaveno od 5. 12. 2005 do 5.1.2006 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 19.4.2006 KrÚ 17415/2006 
schválení návrhu ÚPD 4)3.5.2006 usnesení č. 11/2006 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 6.6.2006 OZV č. 3/2006 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Lhůty vyhodnocení 5):po 4 letech 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:6.2.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.