Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Řečany nad Labem - Za Borkem
Řešené území:k.ú. Řečany nad Labem

 

Číslo (kód) ÚPD 1):33655947
Pořizovatel:Obecní úřad Řečany nad Labem 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Ivana Petrů , Obvodní 176/9, Hradec Králové
• identifikační číslo:>15608603
• projektant 2):Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ,966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 27.1.2003 usnesení č. 01/2003/3 ZO 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 12.5.2003 Projednání 12.6.2003, vystaveno od 12.5. do 12.6.2003 
schválení 1.9.2003 usnesení č. 6/2003/8 ZO 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 12.12.2003  
zahájení projednání 29.12.2003 vystaven od 5.1.2004 do 5.2.2004, projednání 5. 2. 2004 
Souborné stanovisko 3)schválení 7.5.2004 16.4.2004 stanovisko NOÚP 
Návrh ÚPD odevzdání 1.9.2004  
zahájení projednání 23.9.2004 vystaven od 5. 10. do 4. 11. 2004 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 14.3.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)4.4.2005 usnesení č.3/2005 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 20.4.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:23.4.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.