Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Rašín
Řešené území:k.ú. Rašín

 

Číslo (kód) ÚPD 1):34672183
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Martin Samohrd - R PROJEKT, Klumparova 565/12, Hradec Králové
• identifikační číslo:>44449160
• projektant 2):Ing. arch. WAGNER ALEXANDR, HRADEC KRÁLOVÉ,823

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 14.4.2004  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 16.5.2004  
Zadání ÚPD zahájení projednání 22.5.2004  
schválení 1.3.2006  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.6.2004 6/2004 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení 1.3.2006 NOUP č.j. 27610/RR/2005/Hg ze dne 13.2.2006 
Návrh ÚPD odevzdání 1.9.2006 9/2006 
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 11.12.2006 25735/UP/2006/Sl 
schválení návrhu ÚPD 4)28.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.1.2007  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:13.5.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.