Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Nová Sídla
Řešené území:k.ú. Nová Sídla

 

Číslo (kód) ÚPD 1):36944216
Pořizovatel:Obecní úřad Nová Sídla 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Vojtěch Mencl (projekční kancelář), Koliště 142/49, Brno
• identifikační číslo:>66587280
• projektant 2):Ing. arch. MENCL VOJTĚCH, BRNO,2571

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 2.8.2004 projednáno 2.9.2004, vystaveno od 2.8. do 2.9.2004 
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.9.2005  
zahájení projednání 10.10.2005 projednáno 28.11.2005, vystaveno od 28.10.2005 do 28.11.2005 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 21.9.2006 projednání 3.11.2006, vystaveno od 5.10. do 3.11.06 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 5.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)18.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.2.2007  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:24.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.