Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Přelouč - Lipiny
Řešené území:k.ú. Přelouč

 

Číslo (kód) ÚPD 1):3757441
Pořizovatel:Městský úřad Přelouč 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Atelier Z, spol. s r.o., U Divadla 828/, Pardubice
• identifikační číslo:>64258157
• projektant 2):Ing. arch. BÁRTA RADIM, STARÉ HRADIŠTĚ,203

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení 29.10.1998 schválení souborného stanoviska 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 20.1.2000 projednání 23.2.2000 projednání s DOSS, návrh se přepracovává 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 3.8.2001 projednání s DOSS 27.9.2001 a s veřejností 27.9.2001, návrh vystaven od 23.8. do 23.9.2001 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 11.3.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)27.3.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 6.5.2002  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:27.1.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.