Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Chvaletice - Na Zadních horách
Řešené území:k.ú. Telčice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):37595767
Pořizovatel:Městský úřad Chvaletice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :
• identifikační číslo:>
• projektant 2):Akad. arch. ŠRÁMEK MICHAL, PRAHA 2,651

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 4.9.2002 usnesení č. 24/2002 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 17.2.2003 24.4.2003 projednání, vystaveno od 24.3. do 24.4.2003 
schválení 18.6.2003 stanovisko NOÚP 29.5.2003, usnesení č. 20/2003 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 6.10.2003 projednání 18.11.2003, vystaveno od 17.10. do 18.11.2003 
Souborné stanovisko 3)schválení 16.2.2004 vyjádření NOÚP k SS 5.2.2004, usnesení č. 06/2004 
Návrh ÚPD odevzdání 27.5.2004  
zahájení projednání 9.6.2004 projednání 15.7.04, vystaveno od 15.6. do 15.7.04 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 16.8.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)19.9.2005 usnesení č. 25/2005 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 22.10.2005 OZV č. 2/2005 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Lhůty vyhodnocení 5):po 4 letech 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:27.7.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zdena Loumanová 
Telefon:466026305 
Email:zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.