Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Hořická, Hradec Králové
Řešené území:k.ú. Hradec Králové

 

Číslo (kód) ÚPD 1):39110964
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:>42195454
• projektant 2):Ing. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ,6

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 22.10.2001  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 2.11.1995  
Zadání ÚPD zahájení projednání 16.8.2000  
schválení 31.10.2000  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 30.5.2002  
zahájení projednání 2.9.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:8.10.2002 
Zaznamenal(a):Rudolf Hušek,(049) 5853 111 - kl.409 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.