Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Věžky
Řešené území:k.ú. Věžky, Vlčí Doly

 

Číslo (kód) ÚPD 1):4023380
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Prof. Ing.arch. Mojmír Kyselka, CSc. (Projekce Brno), Tomešova 566/4a, Brno
• identifikační číslo:>15192644
• projektant 2):Prof. Ing. arch. CSc. KYSELKA MOJMÍR, BRNO,170

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 30.6.2000 uzavření smlouvy o zpracování 19.4.2002 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 20.11.2001  
Zadání ÚPD zahájení projednání 15.3.2002 vystavení 15.3.2002-13.4.2002 
schválení 27.7.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 25.7.2002  
zahájení projednání 25.7.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 13.11.2003 13.11.2003 KUZL 6333/03/ÚP-Re 
schválení návrhu ÚPD 4)12.12.2003  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.1.2004  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):2015 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:3.1.2019 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Pavel Máselník 
Telefon:573321286 
Email:pavel.maselnik@mesto-kromeriz.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.