Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Dvořiště
Řešené území:k.ú. Smržov u Lomnice nad Lužnicí

 

Číslo (kód) ÚPD 1):41025942
Pořizovatel:Obecní úřad Smržov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Architektonický atelier Štěpán, Žižkova 12, České Budějovice
• identifikační číslo:>10276661
• projektant 2):Ing. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE,1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení 3.1.2001  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 15.11.2001  
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 23.6.2003 č.j. OREG/2521/03/Ko 
schválení návrhu ÚPD 4)4.7.2003 č. usn. 2/2003 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 22.7.2003  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:15.8.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.