Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Budčeves
Řešené území:k.ú. Budčeves, Nečas

 

Číslo (kód) ÚPD 1):43349402
Pořizovatel:Obecní úřad Budčeves 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:>44847548
• projektant 2):Ing. arch. KADLEC KAREL, PRAHA 4 - CHODOV,151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 15.5.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 29.1.2001  
Souborné stanovisko 3)schválení 15.8.2001  
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 29.4.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:1.7.2002 
Zaznamenal(a):Žďárská, DiS.,(0433) 580251 - kl., email: 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.