Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Nechanice
Řešené území:k.ú. Lubno u Nechanic, Nechanice, Staré Nechanice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):44749669
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové
• identifikační číslo:>11021993
• projektant 2):Ing. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ,1092

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 31.1.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 31.1.2000  
Zadání ÚPD zahájení projednání 23.2.2000  
schválení 27.4.2000  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 31.7.2000  
zahájení projednání 9.8.2000  
Souborné stanovisko 3)schválení 28.3.2002  
Návrh ÚPD odevzdání 19.4.2002  
zahájení projednání 23.4.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 23.9.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)26.9.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:29.10.2013 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.