Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Kladruby nad Labem
Řešené území:k.ú. Bílé Vchynice, Kladruby nad Labem, Kolesa, Komárov u Přelouče

 

Číslo (kód) ÚPD 1):44874209
Pořizovatel:Obecní úřad Kladruby nad Labem 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. Marie Kodetová, Žitenická 1529/, Čáslav
• identifikační číslo:>10241736
• projektant 2):Ing. arch. PSOTA JAN, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,1042

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.7.2004  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 20.11.2004  
Zadání ÚPD zahájení projednání 14.12.2004 projednání 14.1.2005, vystaven od 14.12.2004 do 14.1.2005 
schválení 24.10.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 6.2.2006 vystaven od 3.2.2006 do 6.3.2006, projednání 7.3.2006 
Souborné stanovisko 3)schválení 4.9.2006  
Návrh ÚPD odevzdání 20.9.2006  
zahájení projednání 6.9.2006 vystaven 20.9.2006 do 19.10.2006, projednání 18.10.2006 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 4.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)15.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 30.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:27.1.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.