Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Šestajovice
Řešené území:k.ú. Roztoky nad Metují, Šestajovice u Jaroměře

 

Číslo (kód) ÚPD 1):45199221
Pořizovatel:Obecní úřad Šestajovice 
Schvalující orgán:rada ONV 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové
• identifikační číslo:>11021985
• projektant 2):Ing. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ,614

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 10.1.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení 12.12.2000  
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 26.11.2001  
schválení návrhu ÚPD 4)13.2.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 28.2.2002  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:13.7.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.