Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Rabí
Řešené území:k.ú. Bojanovice pod Rabím, Čepice, Rabí

 

Číslo (kód) ÚPD 1):4586429
Pořizovatel:Městský úřad Rabí 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing.arch.Pavel Valtr - URBIOPROJEKT (Atelier urbanismu, architektury a ekologie), Bělohorská 454/3, Plzeň
• identifikační číslo:>12466301
• projektant 2):Ing. VALTR PAVEL, PLZEŇ,186

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 7.8.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 14.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)21.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 5.1.2007  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:30.9.2011 
Zaznamenal(a):Michal Souček 
Telefon:377195264 
Email:michal.soucek@plzensky-kraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.